Newsletter
Zapisz się do newslettera. Odbierz rabat 5% na pierwsze zakupy. Tu możesz się też wypisać z newslettera.

Friends of nature - program lojalnościowy

Friends of Nature - program lojalnościowy ale nie tylko - zapraszamy do naszego świata

Friends of Nature

Wszystkich przyjaciół tekstyliów alternatywnych zapraszamy do naszego Klubu "Friends of Nature"

PRZYJACIELE NATURY to coś więcej niż tylko program lojalnościowy oraz punkty rabatowe, które zdobywa się za kolejne zakupy.

To idea odpowiedzialnego kupowania w gronie życzliwych i podobnie myślących Wam ludzi.

Poprzez codzienne działania tworzymy społeczność rękodzielników, których świadome wybory mają wpływ na naszą przyszłość.

Nasza misja to dostarczanie naszym klientom alternatyw w obszarze tkanin i materiałów do tworzenia rękodzieła oraz promowanie świadomych i odpowiedzialnych wyborów, dzięki czemu kreujemy nawyki i postawy konsumenckie, które mają wpływ na naszą przyszłość.

Zapraszamy Was do współtworzenia naszego świata.

RABATY - na stałe, po przekroczeniu określonej programem ilości punktów (po zarejestrowaniu konta i każdorazowym  zalogowaniu przy zakupach)

5% po uzyskaniu 1000 punktów, 

7% po uzyskaniu 2000 punktów,

10% po uzyskaniu 3000 punktów

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "Friends of Nature"

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora.
 2. Organizatorem programu jest 9 Tulipanów Katarzyna Rydzewska, Szczęśliwa 13, 62-023 Szczytniki
 3. Program lojalnościowy skierowany jest do zarejestrowanych klientów sklepu internetowego pod adresem: alternativetextiles.pl
 4. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim koncie. Zgromadzone punkty wymieniane są na progi rabatowe zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Celem prowadzenia programu lojalnościowe jest wsparcie sprzedaży i aktywizacja klientów firmy Organizatora.
 6. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 7. Informacja o terminie zakończenia Programu zostanie zamieszczona na stronie alternativetextiles.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.
 8. W momencie zakończenia Programu nie ma możliwości korzystania z uzyskanych w ramach Programu progów rabatowych.

 2. DEFINICJE

 1. Program lojalnościowy- program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie wymienianych na progi rabatowe zgodnie z regulaminem
 2. Klient –osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym alternativetextiles.pl.
 3. Organizator – 9 Tulipanów Katarzyna Rydzewska, Szczęśliwa 13, 62-023 Szczytniki
 4. Punkty- punkty przyznawane na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik programu- zarejestrowany Klient sklepu internetowego.
 6. Konto - zarejestrowane, potwierdzone indywidualnym hasłem i zaakceptowane przez klienta konto w sklepie 
 • 3. UCZESTNICTWO
 1. Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w sklepie internetowym alternativetextiles.pl oraz spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w Regulaminie.
 2. Uczestnik przystępuje do programu poprzez założenie konta użytkownika na stronie internetowej alternativetextiles.pl i akceptację regulaminów. Do założenia konta potrzebny jest adres email uczestnika. Po założeniu konta użytkownika uczestnik zbiera punkty, dzięki którym otrzymuje rabaty zgodnie z systemem przyznawania punktów.
 3. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.
 4. Nie ma możliwości zbierania punktów lojalnościowych bez rejestracji i potwierdzenia konta w sklepie.
 5. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku niepowiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.
 • 4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
 1. Punkty przyznawane są w następujący sposób: za każdą  wydaną w sklepie internetowym złotówkę (1PLN) klient otrzymuje 1 punkt.
 2. Klient otrzymuje dodatkowe 50 punktów za zapisanie się do newslettera i potwierdzenie tego zapisu poprzez akceptację w przesłanym mailu. Po akceptacji na adres email klienta przychodzi kod rabatowy za zapisanie się do newslettera.
 3. Punkty przyznawane są od momentu zarejestrowania się w programie.
 4. Klienci zarejestrowani w sklepie przed datą wprowadzenia programu uzyskują punkty równowarte kwotom zakupów dokonanych w sklepie. Informacja o rozpoczęciu programu zostanie wysłana drogą mailową w celu zapoznania się z treścią regulaminu programu lojalnościowego "Friends of Nature".
 5. Rejestracja punktów odbywa się automatycznie po dokonaniu zakupów, opłaceniu zamówienia i wysłanej przesyłce do klienta.
 6. Uczestnik otrzymuje automatycznie określony w programie rabat po uzyskaniu wyznaczonej liczby punktów.
 • 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
 1. Punkty zgromadzone przez Klienta na alternativetextiles.pl wymieniane są automatycznie na rabaty według następującej konfiguracji: 5% po uzyskaniu 1000 punktów, 7% po uzyskaniu 2000 punktów, 10% po uzyskaniu 3000 punktów
 2. Progi rabatowe nie łączą się z promocjami w sklepie.
 3. Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilościowej punktów wymaganych do otrzymania określonego rabatu. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie Organizatora. Informacja o zmianach w zakresie powyżej opisanym będzie opublikowana na stronie Organizatora w terminie 30 dni przed dniem wprowadzeniem zmiany.
 • 6. REKLAMACJE
 • 1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres Operatora programu lub mailowo na adres: hello@alternativetextiles.pl.
 • 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.
 • 3. Reklamacje zostaną uwzględnione w terminie 14 dni od zgłoszenia.

 9. DANE OSOBOWE

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie rejestracji w sklepie internetowym alternativetextiles.pl.
 2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: 9 Tulipanów Katarzyna Rydzewska, ul. Borsucza 9, 61-065 Poznań.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie lojalnościowym oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę.
 5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. Uczestnik ma także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.
 6. W sprawach danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@alternativetextiles.pl
 • 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
 1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub zamówienia nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej. 
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej alternativetextiles.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl